OKEY MONTERIA OKEY MONTERIA Calle 29 No. 20 - 337, Montería - Córdoba. 10:00 AM - 9:00 PM Teléfono: (094) 7890036